Visit Main Site

Cefnogaeth i Blant a Theuluoedd ym Mhowys

Cefnogaeth i Blant a Theuluoedd ym Mhowys

Rydyn ni'n cynnal prosiectau sy'n cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc ar draws Powys, o'r Trallwng i Fachynlleth a'r holl ffordd i lawr i Ystradgynlais. Defnyddiwch y wefan hon i gael gwybodaeth am ein Gwasanaeth Cymorth Teulu ac Ymddygiad (Cynnal Plant Powys) a'n prosiect Anghenion Ychwanegol Cymunedol Powys (AYC Powys).

Trendy women chatting and drinking tea from mason jars

Ein grwpiau

Grwpiau rhad ac am ddim i rieni a gofalwyr, yn delio â phynciau o dylino babanod i sgiliau coginio.

Ymunwch â grŵp
Happy girl running across an empty park

Cymorth allymestyn

Sut yr ydyn ni'n grymuso plant trwy sgiliau bywyd a gweithgareddau hwylus.

Beth sydd ar gynnig?
Mum and two small babies playing with a tablet computer

Tîm o Gwmpas y Teulu

Mae'r Tîm o Gwmpas y Teulu yn ceisio rhoi dechrau teg i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Am fwy wybodaeth